MUSIKK

Velkommen til å lytte til musikken min
MINNENES DANS
- en produksjon med dans, sang og harpe i samarbeid  mellom Den blå timen/TILT
MINNENES DANS - en produksjon med dans, sang og harpe
MINNENES DANS
- en produksjon med dans, sang og harpe i samarbeid  mellom Den blå timen/TILT
Fra konsert i Kongsberg kirke

2021 by RWK All rights reserved