top of page

BRAND

En musikalsk oase -

for deg som ønsker skjønnhet og eleganse

HARP IN A LANDSCAPE

​​

Jeg ønsker å skape en musikalsk oase på menneskers vandring. Uansett hvilke landskap vi beveger oss i, trenger vi hvile og pauser, å komme til en kilde der vi kan  samle krefter og få påfyll.

I alt jeg gjør som musiker og veileder, er dette drivkraften min. 

 

Musikk og kultur er et grunnleggende behov for alle mennesker og viktig i alle livets faser Musikken kan gi en betraktning, en stemning, frembringe følelser. Vi gjenkjenner noe i oss selv og musikken kan gi trøst, glede og hvile. 

Harp in a Landscape minner oss også om at det er en ordløs forbindelse mellom natur og musikk. Begge inneholder en symfoni av lyder, og naturen er en kilde til musisk inspirasjon, både til å skape musikk og bevege tilhøreren.  Musikken kan, ikke minst, gjenspeile det indre og ytre landskapet vi beveger oss i.  

​Mennesket trenger skjønnhet og det vakre har en kraft til å vise veien til det evige og noe større utenfor oss selv.

 

 

MUSIKK TIL TRØST OG GLEDE

For mange år siden kjøpe jeg en plate med tittelen "J S Bach - musikk til tröst og glädje". Jeg har tenkt på den tittelen senere og opplever at det er nettopp det musikken gjør,  -gir trøst og glede. Musikk påvirker oss, den frembringer følelser på samme måte som et kjærtegn gjør. 

Harpemusikk passer godt til de fleste arrangementer. Noe av det fineste jeg gjør er å spille i bryllup eller begravelse. Dette er dager som musikken får en ekstra betydning, løfter og skaper fellessakp. 

Harpen har vært et strategisk instrument siden antikken. I Bibelen hører vi om  David som spilte for Saul og de onde åndene forsvant. "Når så en ond ånd fra Gud kom over Saul, tok David harpen og spilte på den, Da ble det bedre med Saul, og det gjorde ham godt, og den onde ånden forlot ham" 1. Sam. 16,23 

 

bottom of page